Clubul de lectură ”Citim împreună”

 

Clubul de lectură online >

Maratoanele de lectură >

Cronica cu susu-n jos >

           Proiectul Clubul de lectură (= Maratoane de lectură + Clubul de lectură online + Cronica cu susu-n jos) s-a desfășurat cu contribuția a doi voluntari, care au lucrat benevol 144 de ore și prin primirea și distribuirea a 223 publicații către biblioteci, dar și prin oferirea a jumătate din premii în valoare totală de 741.16 Ron (fără costul livrării cărților).