Regulament licitație online caritabilă

 1. Prezentul Regulament stabilește cadrul general de desfășurare și participare la evenimentele de licitație online caritabile organizate de Asociația Comunitatea Noastră.

 2. Înscrierea/Înregistrarea în cadrul licitației, ca persoană care oferă spre licitare sau ca persoanaă care licitează, are valoare de acceptare integrală și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament de licitație.

 3. În cadrul licitației online caritabile organizate de Asociația Comunitatea Noastră poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, dar și persoanele cu vârste mai mici de 18 ani, cu acordul informat în scris al unui aparținător.

Definiție licitație online caritabilă

 1. Evenimentul ”licitație online caritabilă”, denumit în continuare ”licitație” și ”eveniment”, este organizat de Asociația Comunitatea Noastră cu scopul strângerii de fonduri pentru susținerea Neurochirurgiei Pediatrice din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Marie Curie” București.

Organizatorul evenimentului

 1. Asociația Comunitatea Noastră desfășoară Proiectul dedicat Neurochirurgiei Pediatrice Marie Curie în parteneriat cu spitalul. Asociația Comunitatea Noastră susține acțiuni de strângere de fonduri și achiziționează bunuri și servicii necesare și neacoperite din alte surse, pentru secție și blocul operator. Aceste achiziții se fac după regula priorității.

 2. Evenimentele de tip licitație reprezintă una dintre modalitățile de strângere de fonduri în cadrul proiectului.

 3. Sumele donate în cadrul proiectului sunt destinate exclusiv achiziției de bunuri și servicii cu destinația Neurochirurgia Pediatrică Marie Curie. Persoanele angajate în acest proiect lucrează benevol. Majoritatea costurilor administrative sunt suportate din bugetul Asociației Comunitatea Noastră. Proiectul dedicat Neurochirurgiei Pediatrice are buget separat de cel al celorlalte proiecte ale Asociației Comunitatea Noastră.

 4. Sursele financiare pentru organizarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, nerambursabilă, care se transferă în contul organizatorului licitaţiei : RO95BUCU1241215950834RON. Taxa de participare va fi primită sub formă de donație către organizatorul Asociația Comunitatea Noastră.

 5. Taxa de participare la licitația online caritabilă este de 25 Ron, este nerambursabilă și se achită la înscrierea pentru participare.

 6. Organizatorul licitaţiilor asigură informarea societăţii civile despre rezultatele licitaţiilor.

 7. Asociația Comunitatea Noastră va asigura buna desfășurare a licitației în mediul online pentru persoanele înregistrate în prealabil. Acestea vor primi mail-uri cu catalogul produselor de licitat sau pagina unde pot fi vizualizate, cu data și ora licitației, cu modul de desfășurare al licitației și cu reamintirea datei și orei/ intervalului orar al evenimentului în ziua respectivă, cât și cu orice alte informații legate de desfășurarea licitației.

Reguli de participare ca expozant la licitația online caritabilă

 1. Cu 4 luni înainte de licitație, se lansează apelul către artiști amatori și profesionali cât și către persoane publice, de a oferi obiecte și servicii, pentru a fi licitate în beneficiul proiectului dedicat Neurochirurgiei Pediatrice.

 2. Decizia finală privind expunerea la licitaţie a bunurilor și serviciilor este luată de Asociația Comunitatea Noastră, organizator al evenimentului.

 3. Fiecare viitor expozant trebuie să realizeze un obiect artistic, din materiale la alegere, care să rezoneze cu tema propusă de organizator.

 4. Obiectul final va fi expediat direct de la poducător persoanei care l-a câștigat în urma licitației, transportul fiind acoperit de organizator – Asociația Comunitatea Noastră.

 5. Obiectul final nu trebuie să fie mai mare de 2m și nu mai lat de 1m.

Reguli de participare ca licitant la licitația online caritabilă

 1. Înainte de desfășurarea licitației propriu-zise, Asociația Comunitatea Noastră va publica un catalog ce va conține obiectele artistice/ serviciile ce urmează a fi licitate în cadrul evenimentului.

18.Catalogul pentru evenimentul de licitaţie cuprinde în mod obligatoriu estimarea valorii obiectului/ serviciului supus licitației. Prețul de pornire se va regăsi pe pagina de internet a licitației.

 1. Pagina de internet a licitației va fi comunicată posibililor cumpărători în timp util, anterior licitației.

 2. Pentru a putea participa la licitația organizată de Asociația Comunitatea Noastră, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare. Ulterior, participarea la licitaţie se face prin completarea sumei oferite, în dreptul produsului/ serviciului dorit, pe pagina de internet a licitației.

 3. Organizatorul va accepta drept validă suma cea mai mare oferită de un cumpărător. Dacă sunt mai mulți cumpărători care oferă aceeași sumă, se va considera validă suma oferită de primul care a completat-o.

 4. Bunul/ serviciul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care oferă preţul cel mai mare. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de licitare. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul licitării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare, după licitație.

 5. Din motive temeinice, Asociația Comunitatea Noastră poate elimina din licitaţie oricare dintre obiectele/serviciile prezente în catalogul de licitaţie.

 6. Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare egală sau superioară valorii minim estimate din catalogul publicat.

 7. Taxa de înscriere la licitație este de 25 Ron.

 8. Toți participanții înscriși la licitație vor fi parte la tombola organizată de Asociația Comunitatea Noastră. Astfel, la sfârșitul licitației online, organizatorul va trece la alegerea aleatorie a trei câștigători de vouchere în valoare de 50, 100 și 150 ron. Voucherele pot fi folosite pentru plata a orice obiecte realizate de Atelierul Caritabil Terana al Asociației Comunitatea Noastră. Premiile de la tombolă vor fi expediate în luna ulterioară licitației. Pentru alegerea aleatorie în cadrul tombolei, se va folosi https://ro.calcprofi.com/generator-on-line-de-numere-aleatoare.html .

Plata obiectului/ serviciului adjudecat

 1. Obiectul adjudecat se va achita în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se poate efectua în numerar la sediul Asociației Comunitatea Noastră, în București sau prin ordin de plată în unul dintre conturile atașate Proiectului : RO92BUCU1241215950836RON și RO88BUCU1241215950835EUR, deschise la AlphaBank, titular Asociația Comunitatea Noastră, sau prin card bancar, direct de pe pagina Proiectului https://apfar.org.ro/neurochirurgie/ .

Predarea – Primirea obiectului/serviciului adjudecat

 1. Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat după achitarea sumei oferite.

 2. În cazul în care suma oferită nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, organizatorul poate opta între următoarele variante: a) să solicite cumpărătorului achitarea obiectului/ serviciului adjudecat şi a unor penalităţi de întârziere în cuantum de 1% / zi din suma totală datorată; b) să oblige cumpărătorul care refuză plata, la plata înzecită a taxei totale de licitație.

 3. Transportul obiectului/ serviciului adjudecat este în sarcina organizatorului.

× Te pot ajuta?
0

Your Cart